iconPomoc do programu
Docum.pl

Szukaj pomocy

Kontakt

kontakt, up-sales, workflowe-mail: biuro@docum.pl


Sprawdź

iconInstrukcja obsługi

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Jak rozpocząć

Jak zarejestrować pismo?

Aby zarejestrować pismo w programie Docum.pl należy wybrać pożądany rejestr, do którego pismo ma być przypisane. Lista rejestrów znajduje się po lewej stronie w sekcji „Pisma”. Po otwarciu rejestru należy wybrać kliknij aby dodać nowy, co spowoduje wyświetlenie ekranu „pismo”, gdzie należy wybrać korespondenta, temat i uzupełnić pola tytuł, sygnatura, treść oraz wybrać datę i ustawić wysyłkę. Możliwe jest także dodanie do pisma załączników poprzez wczytanie ich z dysku za pomocą odpowiednich przycisków. Proces rejestracji pisma należy zakończyć klikając w Zatwierdź

Jak sporządzić rzeczowy wykaz akt?

Jednolity rzeczowy wykaz akt można sporządzić poprzez wybranie w rejestrze opcji kliknij aby dodać nowy. Na ekranie „pismo”, należy wybrać pole wykaz akt. Z górnego menu akcja wybieramy dopisywanie lub też klikamy klawisz F2. Na ekranie "rzeczowy wykaz akt" podajemy symbol klasyfikacyjny zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67. Następnie wypełniamy pola nazwa, teczka, kategoria archiwalna. Pole posiada analitykę należy zaznaczyć jeżeli w ramach wprowadzanego wykazu występują podkategorie np. 01-014-0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością, który jest analityką 01 Podział terytorialny, organizacja, zarządzanie jakością, herby, flagi, emblematy, insygnia lub inne symbole.

Jak założyć rejestr kancelaryjny?

Aby utworzyć nowy rejestr kancelaryjny należy ustawić kursor myszy komputerowej nad nazwą sekcji Pisma, gdzie pojawi się link new, który należy wybrać. Wyświetlony zostanie ekran rejestr kancelaryjny zawierający dwie zakładki nazwa i administracja. Na zakładce nazwa należy podać takie dane jak nazwa, typ, od dnia, do dnia i numer. Na zakładce administracja możemy wybrać konkretnych użytkowników i nadać im uprawnienia do rejestru, takie jak czytanie, modyfikacja, wykonywanie. Proces tworzenia rejestru kończymy poprzez wybranie przycisku zatwierdź.

Jak dopisać pismo do poczty?

Po wybraniu właściwej ewidencji dopisanie nowego pisma jest możliwe po wybraniu przycisku kliknij aby dodać nowy u dołu ekranu lub naciśnięciu klawisza F2. Po wybraniu tej opcji wyświetla się ekran, który będzie zawierać informacje o nowym piśmie, gdzie należy podać przykładowo takie informacje jak korespondent, tytuł,treść.

Jak dodać kontrahenta?

Aby dodać kontrahenta w programie Docum.pl należy w głównym oknie programu w polu kontakt kliknąć na ikonkę strzałki. Wyświetli się ekran lista kontaktów, gdzie na zakładce kontrahenci należy wybrać przycisk dopisz. Wyświetlony zostaje ekran kontrahent gdzie wypełnia się dane wprowadzanego kontrahenta i zakańcza przyciskiem zatwierdź.

Jak dodać sprawę (CRM)?

Po wybraniu właściwej ewidencji w sekcji sprawy dopisanie nowej sprawy jest możliwe po wybraniu przycisku kliknij aby dodać nowy u dołu ekranu lub naciśnięciu klawisza F2. Po wybraniu tej opcji wyświetla się ekran, który będzie zawierać informacje o nowej sprawie, gdzie należy podać przykładowo takie informacje jak kontrahent, tytuł,treść. Dodawanie sprawy należy zakończyć poprzez kliknięcie przycisku zatwierdź.

Jak zaadresować kopertę?

W polu kontakt należy kliknąć ikonkę strzałki. Następnie na wyświetlonym ekranie lista kontaktów zaznaczamy kontrahenta, którego danymi chcemy zaadresować kopertę. Klikamy przycisk adresowanie. Wypełniamy dane w okienku dane wydruku i klikamy start.

Co to jest agregacja i po co ją się stosuje w przypadku kampanii?

Agregacja to łączenie kontaktów w grupy. Na podstawie wcześniej wprowadzonych kampanii oraz kontaktów (atrybutów wprowadzanych do kampanii i kontaktów) można automatycznie wypełniać kampanie przy pomocy agregacji. W celu wykonania agregacji należy wybrać, na wysuwanym z prawej strony ekranu menu, przycisk kampanie następnie agregacja. Z listy w polu baza wybieramy odpowiednią grupę kontaktów jak np. kontrahent,pracownik. Grupę tę można bardziej uszczegółownić poprzez wybór w polu wybierz rodzaj. Należy zaznaczyć atrybuty - poprzez opcje dodaj atrybut, który nas interesuje np. EMAIL i WYSYŁKA WARSZAWA, odejmij atrybut, który ma zostać pominięty np. zwrot. Można też agregować przy pomocy wyboru np. kodu pocztowego lub faktu posiadania adresu e-mail. Całą operację należy zakończyć klikając przycisk start

Jak założyć kampanię?

Aby założyć kampanię należy wysunąć za pomocą "skrzydełka" lewe menu a następnie kliknąć w kampanie. Na wyświetlonym ekranie wybieramy przycisk dopiszlub kliknąć na klawiaturze klawisz F2. Następnie należy wypełnić pole opis oraz wybrać atrybuty z listy atrybutów. Na koniec należy kliknąć przycisk wypełnij - do kampanii automatycznie wpiszą się dane, które uzyskaliśmy po przeprowadzonej wcześniej agregacji.

Ile kontaktów maksymalnie może zawierać jedna kampania?

Jedna kampania (okienko) może zawierać do 2000 kontaktów. W przypadku większej kampanii należy założyć następną.

 

Pytania techniczne

Jak pobrać archiwum z danymi?

W głównym menu klikamy na prawy panel boczny następnie wybieramy opcję administracja - archiwizacja – D: download i wskazać miejsce gdzie ma zapisać się archiwum w postaci pliku zip z danymi.

W jaki sposób usunąć założone konto?

Usunięcie konta wiąże się zgodnie z pkt.4 Regulaminu z rozwiązaniem umowy. Aby usunąć założone konto należy poinformować o tym właściciela portalu wysyłając maila na adres: biuro@docum.pl . Wiadomość powinna być wysłana z adresu, z którego konto było zakładane. Usunięcie konta wiąże się z usunięciem z serwera wszystkich wprowadzonych danych.

Co zrobić gdy nie pamiętamy hasła?

Należy po naciśnięciu klawisza zaloguj użyć opcji zapomniałem hasła. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Czy moje dane są bezpiecznie przechowywane?

Tak. Wszystkie wprowadzane dane są przechowywane na serwerach monitorowanych 24h / dobę, zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem. Do obsługi serwerów są dopuszczani jedynie autoryzowani administratorzy, którzy dyżurują przez całą dobę. Mimo iż, nasze systemy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dodatkowo tworzona jest raz dziennie kopia zapasowa, co minimalizuje ryzyko utraty danych.

Czy dane są szyfrowanie?

Wszystkie dane wprowadzane i uzyskiwane z portalu Docum.pl, również wydruki i pliki danych i raportów są transportowane przez bezpieczny, szyfrowany kanał transmisyjny SSL (klucz 256-bit).

Jakiej przeglądarki internetowej mogę używać aby korzystać z Docum.pl?

Zalecaną przeglądarką do używania Docum.pl jest Mozilla Firefox 3.6x lub nowsza. Można korzystać z innych przeglądarek jednak nie zapewniamy, że Docum.pl będzie działał wówczas poprawnie.

Jak zarejestrować się w portalu?

Aby zarejestrować się w portalu wypełnij formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu zostanie wysłany do Ciebie mail aktywacyjnym. Należy kliknąć we wskazany w mailu link, który spowoduje aktywację konta w portalu Docum.pl.


Polityka i bezpieczeństwo firmy

Czy wersja bezpłatna będzie zawsze bezpłatna? Jak długo można korzystać z wersji bezpłatnej?

Portal Docum.pl jest i będzie bezpłatny. Pracujemy jednak nad rozszerzeniem funkcjonalności portalu o nowe moduły.

Kto jest wlaścicielem portalu Docum.pl?

Właścicielem portalu jest MADAR Sp. z o.o. Skłodowskiej 12d/3 41-819 Zabrze. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach KRS 0000088404. Kapitał zakładowy 50000 zł

Czy z systemu może korzystać kilka osób na jednym koncie?

Tak, inne osoby mogą korzystać z jednego konta. Istnieje możliwość tworzenia użytkowników, którym nadaje się odpowiednie uprawnienia dostępu do poszczególnych opcji w programie. Dodawanie kolejnych użytkowników jest usługą płatną.

Wybrane zagadnienia prawne


Inne programy MADAR


Madar 7
Internetowy System ERP

Madar 7 ERP Madar 7 jest największym w Polsce systemem ERP, zbudowanym w podwójnej technologi - dając unikalne możliwości równoczesnej pracy zdalnie przez internet oraz lokalnie. Zawiera w pełni powiązane ze sobą moduły: ERP, magazyn, księgowość, płace, kadry, kancelaria, crm.

Magazyn Madar

program Magazyn Madar Rozliczanie gospodarki magazynowej, fakturowanie: możliwość odłożenia faktury, generowanie faktur zbiorczych, faktury cykliczne, współpraca z kasami i drukarkami fiskalnymi ...

Personel Madar

program Personel Madar Rejestracja danych osobowych, umów, ewidencja czasu pracy w module kadry. Listy płac, umowy zlecenia, karty pracy - w płacach.

Kancelaria Madar

program Kancelaria Madar Program przeznaczony do pracy w kancelariach i sekretariatach, w szczególności dla średnich przedsiębiorstw oraz instytucji. Ułatwia tworzenie i prowadzenie rejestrów kancelaryjnych i spraw, umożliwia obieg dokumentów wewnątrz firmy.

E-deklaracje Madar - freeware

program eDeklaracje Madar Wypełnianie, drukowanie, elektroniczne wysyłanie formularzy podatkowych między innymi: VAT-7, PIT-4R, PIT-11 - bezpośrednio z programu.